Jonsvatnet i Trondheim
Jonsvatnet i Trondheim
Jonsvatnet i Trondheim
Jonsvatnet i Trondheim
Jonsvatnet i Trondheim
Jonsvatnet i Trondheim
Jonsvatnet i Trondheim
Jonsvatnet i Trondheim
Elg ved Fagerhaug i Oppdal
Elg ved Fagerhaug i Oppdal
Gråhøa i Oppdal
Gråhøa i Oppdal
Grytdalsskaret i Oppdal
Grytdalsskaret i Oppdal
Grytdalsskaret i Oppdal
Grytdalsskaret i Oppdal
Sissihø fra Grytdalsskaret i Oppdal
Sissihø fra Grytdalsskaret i Oppdal
Grytdalsskaret i Oppdal
Grytdalsskaret i Oppdal
Sissihø og Ålmenberget i Oppdal
Sissihø og Ålmenberget i Oppdal
Gjendemsfjellet og Sylteosen i Hustadvika
Gjendemsfjellet og Sylteosen i Hustadvika
Stavsjøen i Oppdal
Stavsjøen i Oppdal
Stavsjøen i Oppdal
Stavsjøen i Oppdal
ved Føleide i Gloppen
ved Føleide i Gloppen
Åsebøskogen i Gloppen
Åsebøskogen i Gloppen
Eggjenibba fra Utvikfjellet
Eggjenibba fra Utvikfjellet
Eggjenibba fra Utvikfjellet
Eggjenibba fra Utvikfjellet
Dunheia fra Snøfjellet i Gloppen
Dunheia fra Snøfjellet i Gloppen
Kinnpiken i Oppdal fra Trollfoten i Rennebu
Kinnpiken i Oppdal fra Trollfoten i Rennebu
Kinnpiken i Oppdal
Kinnpiken i Oppdal
Utvikfjellet i Gloppen
Utvikfjellet i Gloppen
Stororkelhøa i Oppdal
Stororkelhøa i Oppdal
Mot Kviknefjella
Mot Kviknefjella
Holvikefossen i Gloppen
Holvikefossen i Gloppen
Smørstabbtindan
Smørstabbtindan
Smørstabbtindan
Smørstabbtindan
Smørstabbreen på Sognefjellet
Smørstabbreen på Sognefjellet
Smørstabbtindan
Smørstabbtindan
Kalven fra Smørstabbreen
Kalven fra Smørstabbreen
Smørstabbreen på Sognefjellet
Smørstabbreen på Sognefjellet
På vei mot Veslebjørn - Smørstabbtindan
På vei mot Veslebjørn - Smørstabbtindan
Kalven og Skeie fra Veslebjørn - Smørstabbtindan
Kalven og Skeie fra Veslebjørn - Smørstabbtindan
Storebjørn fra Veslebjørn - Smørstabbtindan
Storebjørn fra Veslebjørn - Smørstabbtindan
Hurrungane fra Veslebjørn
Hurrungane fra Veslebjørn
Svarthatten i Oppdal
Svarthatten i Oppdal
Søbergsetra fra Svarthatten i Oppdal
Søbergsetra fra Svarthatten i Oppdal
Grønholten ved Dale i Sunnfjord
Grønholten ved Dale i Sunnfjord
Grønholten ved Dale i Sunnfjord
Grønholten ved Dale i Sunnfjord
Himmel og skyer ved Gloppefjorden
Himmel og skyer ved Gloppefjorden
Eggjedalen mot Eggjenibba i Gloppen
Eggjedalen mot Eggjenibba i Gloppen
Blåfjellet i Gloppen
Blåfjellet i Gloppen
Mønster i kvarts. Blåfjellet i Gloppen
Mønster i kvarts. Blåfjellet i Gloppen
Sanddalsfossen fra Blåfjellet i Gloppen
Sanddalsfossen fra Blåfjellet i Gloppen
Ryssdalshorn fra Blåfjellet i Gloppen
Ryssdalshorn fra Blåfjellet i Gloppen
Støylsvatnet og Nigardsvatnet med Breimsvatnet bak. Fra Blåfjellet i Gloppen
Støylsvatnet og Nigardsvatnet med Breimsvatnet bak. Fra Blåfjellet i Gloppen
Jostebotnen fra Haugadalen i Jølster
Jostebotnen fra Haugadalen i Jølster
Storevatnet og Tverrfjellet i Jølster
Storevatnet og Tverrfjellet i Jølster
Hanekammen i Jølster
Hanekammen i Jølster
Oldeskaret i Stryn
Oldeskaret i Stryn
Flatefjellet ved Oldeskaret i Stryn
Flatefjellet ved Oldeskaret i Stryn
Haugabreen i Jølster
Haugabreen i Jølster
Fannaråken og Hurrungane fra Vardanosi
Fannaråken og Hurrungane fra Vardanosi
Steindalsnosi fra Vardanosi
Steindalsnosi fra Vardanosi
Bergmynte ved Fuglesteg
Bergmynte ved Fuglesteg
Hvit blåklokke ved Fuglesteg
Hvit blåklokke ved Fuglesteg
Berdalsbreen fra Store Soleibotntind
Berdalsbreen fra Store Soleibotntind
Jostedalsbreen fra Dyrhaugsryggen
Jostedalsbreen fra Dyrhaugsryggen
Store Ringstind, Store Austabotntind og Store Soleibotntind fra Dyrhaugsryggen
Store Ringstind, Store Austabotntind og Store Soleibotntind fra Dyrhaugsryggen
Storen og Bandet fra Dyrhaugsryggen
Storen og Bandet fra Dyrhaugsryggen
Smørstabbtindan og Galdhøpiggen fra Dyrhaugsryggen
Smørstabbtindan og Galdhøpiggen fra Dyrhaugsryggen
Store Ringstind, Store Austabotntind og Store Soleibotntind fra Øvre Dyrhaug
Store Ringstind, Store Austabotntind og Store Soleibotntind fra Øvre Dyrhaug
Jostedalsbreen og Lodalskåpa fra Dyrhaugsryggen
Jostedalsbreen og Lodalskåpa fra Dyrhaugsryggen
Simadal
Simadal
Simadal
Simadal
Blåklokker på Blåøret i Oppdal
Blåklokker på Blåøret i Oppdal
Tamrein på Blåøret i Oppdal
Tamrein på Blåøret i Oppdal
Lam på Storhø i Oppdal
Lam på Storhø i Oppdal
Ålmenberget og Snøhetta fra Vora i Oppdal
Ålmenberget og Snøhetta fra Vora i Oppdal
Geithetta og Ondustjønna ved Jøldalshytta
Geithetta og Ondustjønna ved Jøldalshytta
Svarthetta fra Skriktjønnin i Trollheimen
Svarthetta fra Skriktjønnin i Trollheimen
Leirdalen i Jotunheimen
Leirdalen i Jotunheimen
Leirdalen i Jotunheimen
Leirdalen i Jotunheimen
Leirdalen i Jotunheimen
Leirdalen i Jotunheimen
Leirdalen i Jotunheimen
Leirdalen i Jotunheimen
Gjende fra Knutshøe
Gjende fra Knutshøe
Gjende og Memurubu fra Knutshøe
Gjende og Memurubu fra Knutshøe
Leirdalen i Jotunheimen
Leirdalen i Jotunheimen
Leirdalen og Knutshøe i Jotunheimen
Leirdalen og Knutshøe i Jotunheimen
Surtningsue fra Leirdalen i Jotunheimen
Surtningsue fra Leirdalen i Jotunheimen
Leirungsmyrin i Jotunheimen
Leirungsmyrin i Jotunheimen
På Bukkehåmåren i Jotunheimen
På Bukkehåmåren i Jotunheimen
Surtninssue, Glittertind, Besshø og flere fra Kvassryggen i Jotunheimen
Surtninssue, Glittertind, Besshø og flere fra Kvassryggen i Jotunheimen
Tron ved Tynset
Tron ved Tynset
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal. Mot Kinnpiken
Vora i Oppdal. Mot Kinnpiken
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal. Tåkebue
Vora i Oppdal. Tåkebue
Vora i Oppdal. Harespor
Vora i Oppdal. Harespor
Vora i Oppdal. Harespor
Vora i Oppdal. Harespor
Trollhytta i Oppdal
Trollhytta i Oppdal
Vora i Oppdal
Vora i Oppdal
Back to Top